کتاب الکترونیکی “ترسهایت را بترسان”

ترسها، ما را محدود کرده­ اند. ترسها، کنترل زندگی ما را در دست گرفته­ اند. هر جا ترس داریم، زندگی­مان را در همان زمینه، کوچکتر کرده­ ایم. برای جلوتر رفتن، باید بر ترسها پا گذاشت. چاره­ ی دیگری نیست.

بیشتر بخوانید

تجربه ی شرکت در بزرگترین سمینار آموزشی کشور

نوشتة زیر گزارش سمینار انسان بیشتر از یک نفر هست که به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ در سالن وزارت کشور با حضور ۳۲۰۰ نفر از علاقمندان به آموزش و پیشرفت برگزار شد.

بیشتر بخوانید