نکات کليدي براي ارتباط با والدين

وقتي که والدينتان غير منطقي هستند با آن‌ها بحث استدلالي نکنيد، لبخنده زده و موافقت کنيد. اين کار باعث مي‌شود تا احساس خجالت و گناه کنند.

بیشتر بخوانید