باید فرهنگ سازی بشه

وقتی ایرادی در عملکرد مردم جامعه می بینیم، به نظرمان می رسد که در این مورد “بایستی فرهنگ سازی شود” معنای این واژه چیست که به نظر لازم می رسد کسی از بیرون از مردم، وارد گود شود و آنرا به انجام برساند؟

بیشتر بخوانید