فرزندم به حرفام گوش نمیده!

اگه فرزندت برای مواردی که نیاز به آگاهی و تجربه داره، خودش تصمیم می گیره و به حرف شما گوش نمیده، اگه در حال اشتباهه و هشدارهای شما رو هم جدی نمی گیره و برای تجربه تون احترام قائل نیست، این مقاله برای شماست.

بیشتر بخوانید