انتقاد شنیدن

در این مقاله قصد داریم نکاتی را مرور نماییم که با در نظر گرفتن آنها می توانید انتقاداتی که از شما می شود را به شکلی مدیریت کنید که نه تنها از آنها ناراحت نشوید، بلکه به حس خوب نیز برسید و به کمالِ شما منجر شود.

بیشتر بخوانید

درس پنجم دوره رایگان “فن بیان” فرزندان

در این درس، می خواهم یک بازی معرفی کنم که باعث افزایش دایره واژگان فرزندتان (و حتی خودتان) خواهد شد. این تمرین (بازی) هم بصورت تنهایی و هم دو یا سه نفره، قابل انجام است.

بیشتر بخوانید