درس دوم دوره فن بیان

اگر قصد داشته باشیم مطلبی را برای کسی روشن کنیم، موضوعی را به او بفهمانیم و یا انجام کاری را به او آموزش دهیم، بهتر است از این ساختار استفاده نماییم.

بیشتر بخوانید

آموزش رایگان “فن بیان”

قصد دارم در یک دوره ی کوتاه و رایگان فن بیان، الگوهایی را معرفی کنم که با استفاده از آنها می توانید به شکل بسیار زیبا و ساختار یافته، درباره ی موضوعات مختلف صحبت کنید.

بیشتر بخوانید

درس پنجم دوره رایگان “فن بیان” فرزندان

در این درس، می خواهم یک بازی معرفی کنم که باعث افزایش دایره واژگان فرزندتان (و حتی خودتان) خواهد شد. این تمرین (بازی) هم بصورت تنهایی و هم دو یا سه نفره، قابل انجام است.

بیشتر بخوانید