تخمینِ انجام کارها

ما در طی روز همواره در حال تخمین زدن هستیم. تخمین زمان رسیدن به سر کار، تخمین توان احتمالی انجام یک کار، تخمین مدت زمان لازم برای پخت غذا، تخمین زمان موفقیت در یک کار، تخمین مدت زمان مکالمه با یک دوست، تخمین زمان مورد نیاز برای گرم شدن غذا در مایکروفر و ده ها تخمین دیگر که همواره ناچاریم برای برنامه ریزی کارهایمان، با آن سروکار داشته باشیم.

بیشتر بخوانید