چرا موفق نمی شویم؟

شاید برایتان جالب باشد که بدانید دلیل عدم موفقیت انسان، یک بیماری ذهنی است که مانع پیشرفت و حرکت فرد می شود. بیماری بزرگی که در تمام ابعاد زندگی انسان رخنه کرده و جای پای محسوسی دارد. این بیماری، نتیجه باورهایی ست که منجر به تعیین استاندارد نادرست در انجام امور زندگی اش می شود.

بیشتر بخوانید

اثر مرکب

موفقیتهای بسیار بزرگ، همگی با قانون میتوز و اثر مرکب بوجود آمده اند. سریع ترین سرعت رشد و تکامل، که طبیعت آنرا تأیید می کند، روندی مطابق با سرعت قانون میتوز است. اما بزرگترین عیبی که در این قانون می توان یافت، سرعت به ظاهر پایین آن، در مراحل اولیه است.

بیشتر بخوانید

تخمینِ انجام کارها

ما در طی روز همواره در حال تخمین زدن هستیم. تخمین زمان رسیدن به سر کار، تخمین توان احتمالی انجام یک کار، تخمین مدت زمان لازم برای پخت غذا، تخمین زمان موفقیت در یک کار، تخمین مدت زمان مکالمه با یک دوست، تخمین زمان مورد نیاز برای گرم شدن غذا در مایکروفر و ده ها تخمین دیگر که همواره ناچاریم برای برنامه ریزی کارهایمان، با آن سروکار داشته باشیم.

بیشتر بخوانید

کامل گرایی و موفقیت

شاید بارها شنیده اید که انسان موجودی کمالگراست و تمایل به پیشرفت و کمال دارد. اما بسیاری اوقات همین موضوع کمال طلبی انسان، تبدیل به مفهومی دیگر می شود که اتفاقا مانعی برای پیشرفت اوست، کامل گرایی.

بیشتر بخوانید

قانون جذب (سطح ۲)

در قانون جذب سطح ۲، شرایط و اتفاقات و افرادی به سمت ما جذب می شوند که ما مستقیماً در جذب آنها نقشی نداریم. وقتی کارهایتان، بدون اینکه دخالتی کنید، خود به خود حل می شود و اوضاع مرتب می گردد، می تواند طبیعی باشد؟

بیشتر بخوانید

قانون جذب

یکی از موضوعات نسبتاً تازه و پرطرفدار، قانون جذب و بکارگیری آن برای رسیدن به اهداف و موفقیت است. اما واقعیت این قانون چیست و آیا براستی چنین قانونی وجود دارد یا موضوع چیز دیگریست.

بیشتر بخوانید