کتاب الکترونیکی “ترسهایت را بترسان”

ترسها، ما را محدود کرده­ اند. ترسها، کنترل زندگی ما را در دست گرفته­ اند. هر جا ترس داریم، زندگی­مان را در همان زمینه، کوچکتر کرده­ ایم. برای جلوتر رفتن، باید بر ترسها پا گذاشت. چاره­ ی دیگری نیست.

بیشتر بخوانید

غلبه بر ترسهای فوبیا

فوبیاها انواع متنوع و گوناگونی دارند. از حیوانات گرفته تا اجسام، از موقعیت و شرایط گرفته تا کلمات و حتی اعداد. برخی از فوبیاها در بین افراد زیادی شایع است و برخی بسیار نادرند.

بیشتر بخوانید