هشت مرحله یادگیری بدون فراموشی دانشگاه هاروارد

هشت مرحله یادگیری بدون فراموشی ارائه شده توسط دانشگاه هاروارد که فراموشی را تقریباً به صفر می رساند. لطفاً با دقت این مراحل را پیگیری نمایید و از نتایج آن شگفت زده شوید.

بیشتر بخوانید