آموزش مقدماتی “فن بیان”

قصد دارم در یک دوره ی کوتاه و نیمه رایگان فن بیان، الگوهایی را معرفی کنم که با استفاده از آنها می توانید به شکل بسیار زیبا و ساختار یافته، درباره ی موضوعات مختلف صحبت کنید.

بیشتر بخوانید

دوره مقدماتی “عزت نفس”

اهمیت عزت نفس در وجود ما، همانند اهمیت وجود فوندانسیون برای یک ساختمان است. اگر فوندانسیون یک ساختمان محکم نباشد، هر بلایی ممکن است سر صاحب آن بیاورد

بیشتر بخوانید