باید فرهنگ سازی بشه

وقتی ایرادی در عملکرد مردم جامعه می بینیم، به نظرمان می رسد که در این مورد “بایستی فرهنگ سازی شود” معنای این واژه چیست که به نظر لازم می رسد کسی از بیرون از مردم، وارد گود شود و آنرا به انجام برساند؟

بیشتر بخوانید

ادراک از خود

واقعیت اینست که درک ما از اعمال و رفتارمان، با آنچه دیگران از ما می بینند بسیار متفاوت است و ما بسیاری از زمانها تصور می کنیم که به خود و اخلاق و منش خود کاملا آگاهی داریم در حالیکه برای بعضی اشخاص،  این آگاهی تا واقعیت، فاصله ی زیادی دارد.

بیشتر بخوانید

ادراک و برداشت ما از وقایع

همه ی ما وقتی رویدادی را می بینیم، بلافاصله و بدون اراده، توضیح و تفسیری به آن می دهیم و در واقع با تفسیر خود، آنرا بازخوانی کرده و برداشتی از آن خواهیم داشت.

بیشتر بخوانید