تجربه ی شرکت در بزرگترین سمینار آموزشی کشور

نوشتة زیر گزارش سمینار انسان بیشتر از یک نفر هست که به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ در سالن وزارت کشور با حضور ۳۲۰۰ نفر از علاقمندان به آموزش و پیشرفت برگزار شد.

بیشتر بخوانید