تقویت بیان و لحن

یکی از مهمترین مهارتهای یک سخنران حرفه ای، کلام روان و بیان واضح اوست. شاید فکر کنید که این یک استعداد خدادادی ست، خیر. ما قصد داریم تمریناتی را ارائه دهیم که بیان و لحن هر کسی را بهبود می بخشد.

بیشتر بخوانید

صداسازی

شاید کسانی را دیده باشید که هنگام صحبت، صدا ی بلندی دارند و بعضی اوقات اطرافیان به طعنه به آنها می گویند “مگه بلند گو قورت دادی؟” گاهی اوقات هم افرادی هستند که صدای آنها آنچنان ضعیف است که بایستی گوش خود را تیز کنید تا بفهمید چه می گویند.

بیشتر بخوانید

ابزارهای یک سخنرانی حرفه ای

تقریباً همه ی افراد نیازمند صحبت کردن در جمع های کوچک و بزرگ هستند. اگر مهارت سخنرانی در جمع را بلد نباشیم، قادر نخواهیم بود هدف و منظور خود را به مخاطبانمان منتقل نماییم.

بیشتر بخوانید

شروع سخنرانی (۱)

وقتی پشت میکروفن قرار می گیریم تا صحبت های خود را شروع کنیم، بایستی بدانیم که جملات ابتدایی ما بسیار مهم و تأثیر گذار است. چرا که نشان می دهد، این سخنرانی تا چه حد شنیدنی و جذاب خواهد بود.

بیشتر بخوانید