معرفی کتاب مدار سعادت_بخش سوم

افراد زیادی پشت مرا خالی کرده اند، نمی‌دانم به چه کسی اعتماد کنم، اکثر اوقات حسرت دیگران را می خورم، به هر دری می‌زنم، نتیجه نمی‌گیرم، کاش به این دنیا نمی آمدم و زندگی نمی کردم، خیلی نذر می‌کنم تا اوضاع بهتر شود، اما هیچ تغییری نمی کند، خیلی دلهره دارم، همواره ترس بر وجود من سایه ‌انداخته و آرامش ندارم، دوست دارم نماز بخوانم، اما حسِ انجام آنرا ندارم.

بیشتر بخوانید

معرفی کتاب مدار سعادت_بخش دوم

دوست دارم همواره توسط دیگران تأیید و تمجید شوم، می‌خواهم از دیگران بالاتر و به آنها مسلط باشم، با اینکه نماز می‌خوانم و روزه می‌گیرم، معنویت خاصی حس نمی‌کنم، هر بار که مشکلی در کارم روی می دهد، به دنبال فردی هستم که سفارش مرا بکند و پارتی من شود، برای اینکه در زندگی موفق شوم بایستی با افراد صاحب نفوذ ارتباط برقرار کنم، آینده ام چه خواهد شد؟ نگران فردایم هستم، اوضاع مالیم خوب نیست، با همسر و فرزندم ارتباط مناسبی ندارم.

بیشتر بخوانید

معرفی کتاب مدار سعادت_بخش اول

می‌خواهم به شیوة علمِ روز با اسلام آشنا شوم، احساس می‌کنم اعتقادم به خدا ضعیف شده است، از جریان تکراری زندگی خسته شده ام، کاری از دستم ساخته نیست، همیشه منتظرم تا اوضاع بهتر شود، معتقدم که خدا این وضعیت مالی را برای من خواسته و من راضی هستم به قسمت او، روزها می‌گذرد و من سراغ قرآن نمی‌روم، از زندگیم لذت نمی‌برم، درآمد خوبی دارم، اما راحت و آسوده زندگی نمی‌کنم.

بیشتر بخوانید